×

 

Studie- och yrkes­­vägledning online.

Snackamedsyv.se är en gratis tjänst från AcadeMedia som erbjuder vägledning på ett sätt som passar dig. Våra studie- och yrkesvägledare är bollplank för dig som går i grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning eller är vårdnadshavare. Du når oss på telefon, videosamtal eller chatt.

Boka tid

Så här går det till

Du bokar ett möte med en av våra vägledare.

Gå in på snackamedsyv.se och välj en tid som passar dig.

Vi ringer upp dig för ett telefon- eller videosamtal...

Vi hörs på helt vanlig mobiltelefon eller via ett videosamtal i Google Meet.

eller så chattar vi på den bokade tiden – du väljer!

Känner du inte för att varken prata eller synas hörs vi på chatt istället.
Vi har hjälpt
5318

personer med sina studie- och yrkesval.

Studie- och yrkesvägledning för alla

Elev i grundskola studerar

Grundskola

Här finns information till dig som går i grundskolan eller är vårdnadshavare till någon som går i grundskolan. Till exempel information om språkval, meritvärde och om att välja gymnasium.
Elev på gymnasiet

Gymnasiet

Vilka gymnasieprogram finns det? Hur fungerar meritpoäng och vad kan man göra efter studenten? Här finns mycket information till dig som går på gymnasiet.
Studerande på vuxenutbildning

Vuxenutbildning

Det finns många alternativ av eftergymnasiala utbildningar. Komvux, yrkeshögskola, högskola och universitet är några av alternativen. Här kan du också läsa om att byta karriär mitt i livet.

Jag fick många hjälpmedel som jag inte kunnat få någon annanstans.

Otroligt bra bemötande, väldigt hjälpsam, kunnig och stöttande SYV!

Vanliga frågor

Vad är en yrkeshögskola?

En yrkeshögskola ger en eftergymnasial utbildning som kombinerar teori med praktiska yrkeserfarenheter. Yrkeshögskoleutbildningar är ofta på 1-2 år och ger dig som studerande en yrkesmässigt eftertraktad kompetens där det finns ett uttalat behov av arbetskraft. Det finns alltså goda möjligheter till att få jobb efter avslutad utbildning. YH-utbildningar finns inom de flesta branscherna och många väljer just YH för mer vidareutveckling eller om man helt vill byta karriär.

Har man praktik på gymnasiet?

gymnasiet kallas praktiken för APL, arbetsplatsförlagt lärande och innebär att delar av utbildningen genomförs på en arbetsplats. På yrkesprogrammen har eleverna minst 15 veckors APL och för elever som går en gymnasial lärlingsutbildning är minst halva utbildningen arbetsplatsförlagd.

Vad är meritpoäng?

Meritpoäng är en sorts bonuspoäng som du får tillgodoräkna dig om du har läst vissa specifika kurser och fått minst betyget E i kursen. De kurser som kan ge meritpoäng är moderna språk 3, moderna språk 4 och moderna språk 5, engelska 7 och matematik 2, matematik 3, matematik 4, matematik 5 och matematik specialisering. Totalt kan du få tillgodoräkna dig max 2,5 meritpoäng. Läs mer om meritpoäng här.

Vad är en LIA-praktik?

LIA står för Lärande i Arbete och är en period där du som student får möjlighet att praktisera på en arbetsplats. Alla yrkeshögskoleutbildningar omfattas av LIA. Det innebär att du i praktiken utvecklar din kompetens och kunskap som du får under utbildningen. Genom din praktik skapar du ett brett kontaktnät då samverkan mellan företag och andra arbetsgivare drivs tillsammans med yrkeshögskoleutbildningen.

Vad krävs för att vara behörig till de olika gymnasieprogrammen?

För att vara behörig till nationella program på gymnasieskolan behöver du ha lägst betyget E i Svenska/Svenska som andraspråk, Matematik och Engelska. Vill du läsa ett yrkesprogram behöver du även lägst betyget E i ytterligare fem ämnen. Vilka dessa fem är spelar ingen roll.

Vill du istället söka ett högskoleberedande program krävs lägst betyget E i ytterligare nio ämnen. Vilka ämnen som du behöver ha minst E i är beroende på vilket högskoleförberedande program du söker. För behörighet till Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet krävs lägst betyget E i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. För behörighet till Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet krävs lägst betyget E i biologi, fysik och kemi. Gällande Estetiska programmet så kan det vara vilka nio ämnen som helst. För att söka till Estetiska programmet kan du även behöva göra färdighetsprov.

Jag trivs inte på min gymnasieskola, vad gör jag?

Vad är det som inte känns bra på din skola? Är det valet av program, hur undervisningen är organiserad eller klickar du inte med kompisarna i klassen?  Ett bra första steg är att prata med någon som jobbar på skolan som du har förtroende för. Att sätta ord på sina känslor och tankar kan vara ett bra första steg för att synliggöra för sig själv, och för skolan, vad det är som inte känns bra.

Känner du att du går på fel program så kan ni tillsammans se över vilka alternativ som passar dig. Syv har kunskap om olika studievägar och kan även hjälpa dig att hitta motivation till att fortsätta din nuvarande utbildning om så önskas. Kommer du fram till att ett skolbyte är det bästa för dig så kan studie- och yrkesvägledare guida dig vidare.

Att byta skola och/eller program kan ibland gå lätt och ibland är det svårare. Generellt så är det lättare att byta inför, eller i början av ett nytt läsår. Går du i årskurs två eller tre på gymnasiet så behöver din studieplan stämma någorlunda bra överens med den önskade skolans upplägg så att de kan tillgodose dig med den undervisning du har rätt till. En annan sak som kan försvåra ett byte kan vara att skolan inte har några lediga platser och därmed inte har möjlighet att erbjuda en plats.

Vad menas med gymnasieexamen?

När du läst klart ett gymnasieprogram och uppnått alla kriterier för examen så får du en gymnasieexamen. Du får då ett så kallat examensbevis. Saknar du godkända betyg i vissa kurser som krävs för ett examensbevis så får du istället ett studiebevis.

Oavsett om du har läst ett yrkesförberedande program eller ett högskoleförberedande program behöver du ha godkända betyg, det vill säga minst E, i 2250 poäng av 2500 poäng för att få gymnasieexamen. Utöver det så krävs följande:

För yrkesförberedande:

  • Minst betyget E i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1
  • Minst betyget E i matematik 1
  • Minst betyget E i engelska 5
  • Betyget E i gymnasiearbete
  • Minst betyget E i 400 poäng av programgemensamma ämnen.

För högskoleförberedande program:

  • Minst betyget E i svenska 1,2 och 3 eller svenska som andraspråk 1,2 och 3
  • Minst betyget E i matematik 1
  • Minst betyget E i engelska 5 och 6
  • Betyget E i gymnasiearbete

Om snackamedsyv.se

Snackamedsyv.se startade hösten 2019 och är en del av AcadeMedia. Vi som arbetar här jobbar professionellt som studie- och yrkesvägledare. För oss är varje samtal unikt och utgår alltid från den vägledningssökandes behov. Sajten är öppen för alla som går på grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning samt vårdnadshavare. Snackamedsyv.se vill bidra till att alla får den vägledning som behövs för att kunna göra välgrundade val inför, under och efter gymnasiet. Vi arbetar med olika verktyg och metoder, där vägledningssamtalet är centralt. Vi ger individen tillfälle till reflektion och ökad medvetenhet om sig själv, sina förutsättningar i relation till de alternativ som finns.

En del av Academedia

AcadeMedia är Norra Europas största utbildningsföretag. Vi är verksamma i hela utbildningskedjan; förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Mer information finns på academedia.se.