Vad är studie- och yrkesvägledning och vad gör en syv?

Student with books

Studie- och yrkesvägledning är samtal, information och undervisning, individuellt eller i grupp, som syftar till att hjälpa individer i val av studier och yrken. Studie- och yrkesvägledning finns inom hela utbildningskedjan och är central för att kunna planera för framtiden. Val av studier och yrke är en process som handlar om att lära känna sig själv, få kunskap om valmöjligheter och att lära sig fatta beslut för att slutligen genomföra dem.

Syv är en förkortning av studie- och yrkesvägledare, dvs en person som arbetar professionellt med studie- och yrkesvägledning. När du har frågor eller funderingar om studier och yrken kan du vända dig till en syv för att bolla dina tankar. Syv finns med som stöd för att du ska kunna forma din framtid i önskad riktning. Oavsett vilka frågor du har så utgår syv-samtalet från dig och dina behov.