Vad händer efter studenten?

Många ser fram emot studenten i flera år, man ser fram emot en helt ny värld av möjligheter och frihet som det första steget mot vuxenlivet för med sig. Men samma frihet kan också kännas skrämmande och det är helt normalt att inte veta vad som ska hända härnäst. Du behöver inte veta precis vad du vill göra resten av livet och en av de fina sakerna är att du alltid kan ändra dig och testa något nytt!

Students graduating

För att underlätta och kanske ta bort lite av oron så kommer här lite information om de vanligaste alternativen som finns efter studenten.

De vanligaste alternativen efter gymnasiet är

- Högskola/Universitet
- Arbete/Egenföretagare
- Yrkeshögskola
- Komvux (kommunal vuxenutbildning)
- Folkhögskola
- Övriga studier
- Utlandsvistelse

När man fattat ett beslut eller gjort ett val är det viktigt att ha en god valkompetens. Med det menas att valet är genomtänkt och har fattats utifrån rätt förutsättningar.

Högskola/Universitet

Att studera på deltid = längre studietid. Du kan läsa både program och enskilda kurser. Ett program är ett paket med kurser som leder till en viss typ av examen. Du kan också läsa enskilda kurser utan att vara antagen på ett program.

Man kan läsa både på deltid och heltid, antingen på plats (campus) eller så kan du plugga på distans och då brukar det vara ett par fysiska träffar per termin där examinerande moment utförs. Vissa utbildningar startar på hösten och våren, ibland är det lite lägre intagningspoäng på våren på grund av att färre söker utbildningar då. Vid antagning.se söker du alla kurser och program, där finns också bra länkar och du kan se viktiga datum som är bra att ha koll på. De allra flesta högskolor och universitet har Öppet hus, de brukar också erbjuda möjligheten att få skugga en student och så vidare. Det kan vara bra att gå på Öppet hus för att få en bild av skolan och samtidigt lära sig mer om deras utbildningar. 1 termin är på 20 veckor, vilket motsvarar heltid och då läser du 30 högskolepoäng (HP).
1 läsår är på 40 veckor vilket motsvarar heltid och då läser du 60HP.

Urval

Urval och antagning till kurser och program.

Urval mellan prov, betyg och annat

Betygsurval:
BI - Här ingår du som har gymnasieexamen och andra sökande med gymnasiebetyg utan kompletteringar.
BII - Här ingår du som har gymnasieexamen och andra sökande med gymnasiebetyg som kompletterat.
BF - Här ingår du som har folkhögskoleomdöme.

Provurval: HP- högskoleprovet

Oftast så brukar skolor ta in ca 40% av platserna till en utbildning via högskoleprovet och ca 60% via betyg. Fördelen med att skriva högskoleprovet är att du istället för att bara vara med i betygsurvalsgruppen så är du med i både den och högskoleprovsgruppen. Du kan alltså konkurrera om fler antal platser.

Högskoleprovet kan man skriva en gång på höstterminen och en gång på vårterminen. Det högsta resultatet sparas i 5 år. Anmälan och information hittar du här hogskoleprov.nu.

Meritpoäng

Meritpoäng är en typ av bonuspoäng som du får tillgodoräkna dig om du läst vissa specifika kurser och minst fått betyget E i kursen. De kurser som kan ge meritpoäng är moderna språk 3 (0,5p), 4 (1p) och 5 (0,5p). Engelska 7 (1p), matematik 2 (0,5p), 3 (0,5p), 4 (0,5p), 5 (1p) och matematikspecialisering (0,5p).

Du kan som mest få 2,5p i meritpoäng oavsett om du läst fler kurser som ger meritpoäng.

Find a direction not a plan

Yrkeshögskoleutbildning

Du kan välja att läsa en utbildning vid en yrkeshögskola. Skolorna finns på olika ställen i landet och det finns en mängd olika utbildningar inom massa olika områden. Du kan läsa mer om dem här yrkeshogskolan.se.

Utbildningstiden är oftast mellan 1-2 år och det som krävs brukar vara en gymnasieexamen men de allra flesta brukar kunna ta in några elever via en så kallad fri kvot. Utbildningarna har en stark koppling till arbetsmarknaden och brukar innehålla en stor del praktiskt arbete ute på arbetsplatserna. Man söker vid varje enskild skola och sista ansökningstid samt behörighetskrav kan se olika ut beroende på vilken skola du är intresserad av.

Komvux – kommunal vuxenutbildning

Du är behörig till komvux från och med 1 juli det år du fyller 20 eller om du uppfyller något av dessa kriterier:
- Slutfört (studiebevis eller gymnasieexamen) en utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller någon likvärdig utbildning.
- Eller så ska man ha särskilda skäl som grundar sig i ens personliga förhållanden.

För att vara behörig att delta på en kurs ska deltagaren sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska deltagaren ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Vid komvux kan man läsa in gymnasiala yrkesutbildningar och gymnasiala enstaka kurser (för examen, grundläggande & särskild behörighet). Upplägget kan se olika ut, du kan läsa på distans, distans med. handledning, klassrumsundervisning m.m. Det är komvux i den kommun du är skriven vid som du vänder dig till.

Via komvux kan man också ansöka om att få göra en prövning i en kurs du redan har minst ett E i men skulle vilja få ett högre betyg i. Komvux är också CSN-berättigad och det påverkar inte hur många veckor du kan få studiemedel för högskole-/universitetsstudier.

If you don't ask, you don't get

Folkhögskola

Folkhögskola är en annan typ av skolform för vuxenutbildning med mindre grupper, arbete i projektform och studieomdöme i kurserna. De erbjuder ofta internat, stöd & anpassad undervisning

Ansökan görs direkt till folkhögskolan. Ingen central ansökan. CSN-berättigat.

Du kan leta utbildningar på folkhogskola.nu.

Övriga studier

Det finns också ett stort utbud av privata utbildningar, många av dem tar en kostnad och kan ha andra ansökningstider än tex.högskola och universitet. Det finns också många interna utbildningar inom tex. försvarsmakten och inom räddningstjänsten.

Utlandsvistelse

Att åka utomlands efter studenten lockar många. Man kanske vill ta ett sabbatsår och upptäcka världen genom att resa. Några väljer att söka jobb och arbeta. Man kan också studera utomlands, antingen via utbytesprogram på högskola/folkhögskola, på egen hand eller via en förmedlare. Vare sig om du ska göra något av dessa eller kombinera tex. jobb och studier så är det viktigt att att förbereda sig:

  • Planera i god tid
  • Kolla upp om språktest eller andra tester krävs
  • Din finansiering, försäkring och om visum behövs
  • Boende

Förbered dig noga, se check-listan på www.studera.nu

Studiemedel

När man studerar kan det vara så att man behöver ansöka om studiemedel via CSN. Vill du veta mer om studiemedel kan du titta här csn.se.

Tips på sidor
www.studera.nu – söksida för högskolor & universitet
www.utbildningsinfo.se & www.allastudier.se – söksida för olika utbildningsformer, behörighetsvisaren
www.folkhogskola.nu – söksida för folkhögskoleutbildningar
www.yrkeshogskolan.se – söksida för yrkeshögskoleutbildningar
www.arbetsformedlingen.se – information yrken, utbildningsvägar, prognoser, jobbannonser, intressetest
www.antagning.se - där du söker till högskola & universitet
www.saco.se/valjayrke – information om yrken
www.csn.se – för att söka studiemedel
www.hogskoleprov.nu – information om högskoleprovet
statistik.uhr.se - antagningsstatistik