×
 

Betyg på gymnasiet

På gymnasiet får du betyg i kurserna du läser. Hur du räknar ut ditt betygsvärde skiljer sig från grundskolan. Här förklarar vi skillnaden.

Skillnaden mellan betyg i gymnasiet och grundskolan

På gymnasiet läser du kurser och du får betyg i alla kurser du läser, betyget sätts när kursen är klar. Det fungerar alltså inte som i grundskolan där du kan ändra betyget ända fram till sista terminen i nian. Skillnaden är att du på gymnasiet får kursbetyg i stället för ämnesbetyg.

När sätts betygen i gymnasiet?

Betygen sätts i slutet av varje kurs som du läser. Vanligast är det att få betyg efter ett läsår. Men om du läser en kurs som går över en termin, till exempel på höstterminen i åk 1. Då kommer du redan efter jullovet ha ditt första betyg. Detta betyg kommer du sedan ha med dig till åk 3 och finnas med i ditt examensbevis.

Meritpoäng och jämförelsetal

När du ska söka till högskola, universitet, yrkeshögskola eller någon annan vuxenutbildning använder du dina betyg från gymnasiet. Då tas ett genomsnitt på alla betyg du fått i gymnasiet, detta kallas för jämförelsetal. Meritpoäng får du för vissa specifika avklarade kurser i gymnasiet så länge du får godkänt betyg i kursen. Max meritpoäng är 2,5. Det är bara vid ansökan till universitet och högskola du kan räkna med dina meritpoäng.

Vilka kurser ger meritpoäng?

Du kan få meritpoäng för moderna språk från steg 3, engelska 7 och matematikkurser från steg 2 beroende på vilken utbildning du söker. Du kan läsa om vilka kurser som ger meritpoäng på denna länk.

Räkna ut snittbetyg från gymnasiet

Dina betyg i gymnasiet räknas om till poäng och sedan dras ett viktat genomsnitt på alla dina betyg. Att genomsnittet är viktat innebär att en kurs som är större, alltså tar längre tid och omfattar fler gymnasiepoäng, väger tyngre än en kurs som är mindre. 

Betygen räknas om till följande poäng:

  • A = 20p
  • B = 17,5p
  • C = 15p
  • D = 12,5p
  • E = 10p
  • F = 0p (ej godkänt betyg)

1. Räkna ut ditt jämförelsetal

Ta en kurs i taget. Räkna om ditt betyg till siffervärdet. Multiplicera siffervärdet med kurspoängen för den kursen. Gör samma sak med alla kurser du läst utom gymnasiearbetet och lägg samman värdet. Dela värdet med det totala antalet gymnasiepoäng du läst. Räkna inte med gymnasiearbetets betyg eller gymnasiepoäng när du räknar ut ditt jämförelsetal.

Till exempel:

A i engelska 5 blir 20 x 100 = 2000

C i matematik 1 blir 15 x 100 = 1500

E i religionskunskap 1 blir 10 x 50 = 500

Totala betygsvärdet: 2000 + 1500 + 500 = 4000

Totala gymnasiepoäng: 100 + 100 + 50 = 250

4000 / 250 = 16

osv. för alla dina betyg och kurser.

2. Lägg till eventuella meritpoäng

Lägg till de meritpoäng du får tillgodoräkna dig. Nu har du ditt meritvärde.  

Hur räknas utökade kurser?

Om du läser mer än 2500 poäng så läser du ett utökat program. Betyg du får på utökade kurser räknas bara med om kursen krävs för behörighet eller ger meritpoäng. Det går inte att byta en utökad kurs mot en annan kurs som ligger i din examen.

Läsa upp betyg från gymnasiet

Har du fått ett icke godkänt betyg i en kurs (F) så kan du läsa kursen igen på Komvux efter gymnasiet. Här kan du kan läsa mer om Komvuxstudier. Har du ett godkänt betyg i en kurs men vill försöka höja det betyget så kan du göra en prövning. Det innebär att du på egen hand läser in kursen och sedan gör ett prov som är heltäckande för kursen. Beroende på hur du presterar på provet har du möjlighet att höja ditt betyg men du kan inte sänka dig. 

Tips till dig som ska börja på gymnasiet

  1. Eftersom alla betygen du får på gymnasiet räknas med i slutbetyget är det viktigt att vara uppmärksam från första dagen i skolan. 
  2. Var inte rädd för att säga till om det är något du inte förstår, det är säkert fler som känner likadant men inte vågar fråga. 
  3. Gör läxorna och ta hjälp om du behöver. Alla behöver läxhjälp någon gång och idag finns bra hjälp att få både i skolan och online. 
  4. Det går att byta gymnasium om du känner att du hamnat helt fel. 

Utländska betyg i gymnasiet

Du som har en gymnasieutbildning från ett annat land än Sverige kan skicka dina betyg till UHR för bedömning. Bedömningen avgör vad din utbildning motsvarar i det Svenska skolsystemet. Om dina dokument är på annat språk än engelska, tyska, franska, spanska eller de nordiska språken så behöver du översätta dina betyg med hjälp av en auktoriserad översättare.