×
 

Gymnasiet

Gymnasieskolan i Sverige är en utbildning som sker efter grundskolan och som oftast är tre år lång. I gymnasiet får du som elev välja utbildning själv men vissa ämnen läser alla.

Gymnasieprogram

Gymnasieskolan i Sverige är uppdelad i program. Det finns 18 Nationella program uppdelat på 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. De nationella gymnasieprogrammen består av kurser som delas in i gymnasiegemensamma- och programgemensamma ämnen. Vidare har varje program inriktningar och programfördjupningar som hör till programmet. Utöver det har alla program 200 poäng individuella val och ett gymnasiearbete som ska genomföras. Gymnasieprogrammen i Sverige är tre år och du läser totalt 2500 poäng. 

Introduktionsprogram och riksrekryterande utbildningar

Det finns även fyra introduktionsprogram för dig som ännu inte är behörig till nationellt program. På gymnasiekoll.se finns en lista på alla program och beskrivningar av programmen och annat som är bra att veta inför ditt gymnasieval. Förutom de nationella programmen samt introduktionsprogram så finns det även riksrekryterande utbildningar. Förr hette det gymnasielinjer men sedan 2011 heter de olika utbildningarna på gymnasiet gymnasieprogram. 

Välja gymnasieprogram

Att välja gymnasieprogram kan vara både spännande och skrämmande. För att göra ett välgrundat val som känns rätt för dig behöver du läsa på om alla olika program. Förutom att ha kunskap om alternativen behöver du också utgå ifrån dig själv. Vad är du intresserad av? Vilka ämnen tycker du är kul? Vad har du för styrkor och vad är ditt mål med gymnasiet?

Ett sätt att ringa in ett passande program för dig är att göra plus- och minuslistor med några tänkbara alternativ. Detta synliggör hur programmen matchar dina önskemål och mål med gymnasieutbildningen. Det kan vara bra att få prata om dina tankar kring olika tänkbara val med de som står dig nära. Det kan också vara bra att prata med en studie- och yrkesvägledare som har kunskap om val och väljande. Viktigt är att du i slutändan gör ett val som känns bra för dig och inte väljer utifrån vad andra tycker att du ska välja. 

Kommunal skola eller friskola

En gymnasieskola kan drivas av kommunen eller av ett företag. En så kallad friskola. Det är viktigt att du väljer en skola som passar dig så att din studietid blir rolig och lärorik.

Fundera över vad som är viktigt för att du ska trivas. Det kan till exempel vara utifrån:

  • storlek på skola och på klass 
  • hur långt du har till skolan
  • finns det matsal, bibliotek, elevhälsa
  • om skolan har speciella teman eller organisationer de samarbetar med
  • om ett specifikt språk erbjuds, en idrott som intresserar dig 

Fundera på vad som är viktigt för dig och jämför vad de olika skolorna erbjuder.

Det är Skolverket som bestämmer

Skolverket styr över alla skolor i Sverige. De har ansvar att styra och stödja förskola, skola, gymnasieskola och vuxenutbildning i Sverige. Gymnasieskolan regleras i Skollagen, gymnasieförordningen och läroplanen Gy11. Skolverket tar bland annat fram allmänna råd, fortbildningar och nationella prov som stöd till arbetet i skolan. På så sätt arbetar de hela tiden med att utveckla och förbättra den svenska skolan. De jobbar också med forskning och ser till så att vi deltar i internationella studier. Det är Skolverket som utfärdar legitimation till lärare.

Ingen skolplikt för gymnasiet

I Sverige gäller skolplikt för alla som är bosatta här från förskoleklass till och med nionde klass i grundskolan. Det betyder att det inte är obligatoriskt att gå i gymnasiet. Alltså väljer du själv om du ska gå gymnasiet eller inte. När du däremot har tackat ja till en plats i en gymnasieskola så gäller närvaroplikt. Det betyder att har du valt att gå på gymnasiet så måste du närvara på undervisningen. Det är genom aktiv närvaro som inlärning sker som bäst vilket kommer att gynna dina betyg.

Uteblir du från undervisningen utan lov så kan ditt CSN-bidrag bli indraget. Även andra bidrag som till exempel inackorderingstillägg eller övriga bidrag som finns inom familjen kan också bli drabbade.

Vanliga frågor om gymnasiet