×
 

Ofullständiga betyg

Börja på gymnasiet i höst även om du fick ofullständiga betyg. Här är vägarna du kan välja. Om du vill ha vägledning kan du boka en tid här på Snackamedsyv.se.

Det är vanligt att elever som gått ut årskurs 9 med ofullständiga betyg tror att de inte kan gå på gymnasiet i höst. Detta trots att de både är behöriga och välkomna till gymnasiala introduktionsprogram. 

För den som har ofullständiga betyg från högstadiet finns fyra introduktionsprogram att välja mellan. Hemkommunen är skyldig att erbjuda alla obehöriga elever en plats på introduktionsprogram. På introduktionsprogrammen får alla elever en individuell studieplan där målet är att antingen bli behörig till ett nationellt program eller att kunna komma ut på arbetsmarknaden. 

Här är de fyra alternativ som finns

Programinriktat val 

För dig som vill ha en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram och ett högskoleförberedande program.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion är för dig som vill ha en yrkesinriktad utbildning, men saknar de godkända betyg som krävs för att gå på programinriktat val eller på ett yrkesprogram.

Individuellt alternativ

För dig som vill ha en utbildning för att kunna få ett arbete eller för att kunna läsa vidare i gymnasieskolan eller annan utbildning. Du saknar något av de godkända betyg som krävs för att komma in på ett nationellt program.

Språkintroduktion 

För dig som är nyanländ till Sverige och saknar de godkända betyg som krävs för att gå ett nationellt program och behöver ha en utbildning i det svenska språket.

Läs mer om introduktionsprogrammen på Skolverket.se.

För mer information kan du: 

  • vända dig till aktivitetsansvaret i din hemkommun.  
  • vända dig till studievägledningen på din högstadieskola. 

ta hjälp av en studie- och yrkesvägledare på snackamedsyv.se. Vi erbjuder digital och kostnadsfri studievägledning och har öppet året runt. Klicka här för att boka en tid.