Om snackamedsyv.se

Snackamedsyv.se startade hösten 2019 och är en del av AcadeMedia. Vi som arbetar här jobbar professionellt som studie- och yrkesvägledare. För oss är varje samtal unikt och utgår alltid från den vägledningssökandes behov. Sajten är öppen för alla som går på grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning samt vårdnadshavare.

Snackamedsyv.se vill bidra till att alla får den vägledning som behövs för att kunna göra välgrundade val. Vi arbetar med olika verktyg och metoder, där vägledningssamtalet är centralt. Vi ger individen tillfälle till reflektion och ökad medvetenhet om sig själv, sina förutsättningar i relation till de alternativ som finns.

En del av Academedia

AcadeMedia är Norra Europas största utbildningsföretag. Vi är verksamma i hela utbildningskedjan; förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Mer information finns på www.academedia.se.