×

 

Om snackamedsyv.se

Snackamedsyv.se startade hösten 2019 och är en del av AcadeMedia. Vi som arbetar här jobbar professionellt som studie- och yrkesvägledare. För oss är varje samtal unikt och utgår alltid från den vägledningssökandes behov. Sajten är öppen för alla som går på grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning samt vårdnadshavare.

Snackamedsyv.se vill bidra till att alla får den vägledning som behövs för att kunna göra välgrundade val. Vi arbetar med olika verktyg och metoder, där vägledningssamtalet är centralt. Vi ger individen tillfälle till reflektion och ökad medvetenhet om sig själv, sina förutsättningar i relation till de alternativ som finns.

Så här går det till

Du bokar ett möte med en av våra vägledare.

Gå in på snackamedsyv.se och välj en tid som passar dig.

Vi ringer upp dig för ett telefon- eller videosamtal...

Vi hörs på helt vanlig mobiltelefon eller via ett videosamtal i Google Meet.

eller så chattar vi på den bokade tiden – du väljer!

Känner du inte för att varken prata eller synas hörs vi på chatt istället.

Vill du avboka din tid?

Har du fått förhinder och behöver avboka? Det gör du enkelt genom att tacka nej i bekräftelsemailet som du fick när du bokade ditt samtal. Har du inte sett något bekräftelsemail så titta i skräpposten. Bokningen kan också finnas i din Google-kalender om du har en sådan. Där kan du gå in på bokningen och klicka "nej" vid frågan "kommer du att delta?".

En del av Academedia

AcadeMedia är Norra Europas största utbildningsföretag. Vi är verksamma i hela utbildningskedjan; förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Mer information finns på academedia.se.