×
 

Vad är studie- och yrkesvägledning och vad gör en SYV?

Studie- och yrkesvägledning är samtal, information och undervisning, individuellt eller i grupp. Vägledning syftar till att hjälpa individer i val av studier och yrken. SYV är en förkortning av studie- och yrkesvägledare, det vill säga en person som arbetar professionellt med studie- och yrkesvägledning. 

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning finns inom alla skolformer och är en viktig del för att kunna planera för framtiden. Studie- och yrkesvägledning är något som kan behövas genom hela livet och därför finns även vägledning utanför skolan. 

När du har frågor eller funderingar om studier och yrken kan du vända dig till en SYV för att bolla dina tankar. SYV finns med som stöd för att du ska kunna forma din framtid i önskad riktning. Oavsett vilka frågor du har så utgår SYV-samtalet från dig och dina behov. 

Vägledning kan beskrivas genom tre steg. Vi tillsammans tittar på vad du har med dig, vilka möjligheter som finns och vad som blir nästa steg. Genom självinsikt, ett vidgat perspektiv och kunskap om dina möjligheter kan du göra väl genomtänkta val. Syftet med vägledningen är alltid individuellt, oavsett om vägledningen sker individuellt eller i grupp. 

Individuell vägledning 

Individuell vägledning är det som sker mellan dig och din vägledare genom samtal. Vägledaren har kunskaper om flera olika teorier och metoder inom vägledning som berör psykologi, sociologi och pedagogik. Genom att vara lyhörd och flexibel kan vägledaren ge dig det stöd som just du behöver. 

Gruppvägledning

Studie- och yrkesvägledning kan också ske i grupp. Genom olika övningar med reflektion och samtal i fokus får du lära dig mer om dig själv. Vägledning i grupp ger dig olika perspektiv, tankar och idéer som du kan applicera på din egen person. Gruppvägledning är ett bra sätt att synliggöra till exempel kompetenser, egenskaper och värderingar. 

SYV på nätet

Vägledning digitalt fungerar på samma sätt som vägledning på plats. Den enda skillnaden är att det är digitalt. Vägledaren utgår ifrån dig och din situation och vägleder dig mot ditt mål. Vet du inte vad ditt mål är så hjälper vi dig att bolla idéer och se nya perspektiv.