×
 

Till dig som är vårdnadshavare till grundskoleelev

Under grundskoletiden kommer ditt barn utvecklas och bli en ungdom som ska ta flera beslut gällande framtiden. Här kommer du få reda på vilka val det gäller, varför dessa val görs och hur du som vårdnadshavare kan stötta ditt barn.

Språkval

Det första valet ditt barn kommer göra är språkvalet i moderna språk. Att läsa ett till språk är fördelaktigt på många sätt. Det är minst sagt roligt, och kan även ge fördelar för framtiden. Det ökar förståelsen av utländska filmer, serier och musik. Ditt barn kanske får ett jobb utomlands och då kan språkkunskaper vara värdefulla. 

Enligt Skolverket ska ditt barn kunna välja mellan minst två av följande språk: spanska, franska eller tyska. Dessa tre språk talas av många människor runt om i världen.

  • Spanska talas av ca 400 miljoner människor. Förutom i Spanien så talas det spanska i stora delar av Nord- och Sydamerika.
  • Franska talas av ca 220 miljoner människor. Förutom i Frankrike talas det också i Belgien och den kanadensiska delstaten Québec. Men även i andra länder såsom Tunisien och Senegal, där det talas flera språk används franska som ett gemensamt språk.
  • Tyska talas av ca 100 miljoner människor främst i europeiska länder som Tyskland, Österrike, Belgien, Schweiz, Luxemburg och Liechtenstein.

I och med att språkvalet är ditt barns första val som påverkar framtiden är det bra att prata om detta hemma. Tips på frågor att diskutera hemma: Har ni varit i kontakt med någon av de valbara språken tidigare? Har du som vårdnadshavare kunskaper i något av språken så du kan hjälpa ditt barn med läxorna? 

Att läsa ett modernt språk ökar chanserna att komma in på den gymnasieskola ditt barn vill gå på. Betyget från moderna språk läggs till i meritvärdet och ditt barn har då 17 betyg istället för 16. 

Betyg

Från höstterminen i årskurs 6 får ditt barn betyg i de ämnen de läser i skolan. Betygsskalan är från A till F, där A är högsta betyg och sedan går skalan i fallande ordning. Betygen A-E innebär godkänt betyg och F innebär underkänt. Ditt barn får terminsbetyg varje termin från höstterminen i årskurs 6 till vårterminen i årskurs 9 då ditt barn slutar grundskolan. Terminsbetygen visar på hur ditt barn ligger till i ämnena utifrån vilken årskurs ditt barn går i. Detta gör att betygen kan ändras varje termin och ditt barn har möjlighet att påverka sina betyg.

Det är slutbetygen i årskurs 9 som ditt barn söker till gymnasiet med. Ditt barn har då betyg i 16 ämnen, 17 stycken om ditt barn läst moderna språk. Varje betyg räknas om till ett betygspoäng enligt nedan:

  • A = 20
  • B = 17,7
  • C = 15
  • D = 12,5
  • E = 10
  • F = 0

När dessa poäng sedan läggs ihop bildas ditt barns meritvärde. Har ditt barn 17 betyg kan meritvärdet max vara 340 poäng. 

Gymnasievalet

Under sista året i grundskolan kommer ditt barn göra sitt gymnasieval. Det kan upplevas som att det är mycket att välja på, då är det bra att bryta ner alternativen. På gymnasieskolan finns det 18 nationella program. Av dessa är 6 högskoleförberedande och 12 är yrkesprogram.

De högskoleförberedande programmen är:

Yrkesprogrammen är:

Den största skillnaden mellan högskoleförberedande program och yrkesprogram är att de högskoleförberedande är mer teoretiska och förbereder för vidare studier, medan på ett yrkesprogram får ditt barn en yrkesutbildning och kan komma ut i arbetslivet efter studenten. På yrkesprogrammen har ditt barn minst 15 veckors APL. APL är en förkortning för arbetsplatsförlagt lärande, eller i dagligt tal praktik.

Behörighet till gymnasiet

För att bli antagen till ett nationellt gymnasieprogram så behöver ditt barn vara behörig. Vad som krävs skiljer sig mellan de olika programmen. 

Till yrkesprogrammen krävs godkänt betyg i minst 8 ämnen, varav svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik måste vara tre av dem. 

Till de högskoleförberedande programmen krävs godkänt betyg i minst 12 ämnen, även där måste svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik vara tre av dem.

Beroende på vilket högskoleförberedande program ditt barn vill söka till så skiljer sig behörighetskraven ytterligare. 

För att vara behörig till samhällsprogrammet, ekonomiprogrammet och humanistiska programmet behöver SO-ämnena (geografi, historia, religion och samhällskunskap) vara godkända. 

För att vara behörig till naturprogrammet och teknikprogrammet, behöver NO-ämnena (biologi, fysik och kemi) vara godkända.

Introduktionsprogram på gymnasiet

Om ditt barn inte är behörig till de nationella gymnasieprogrammen, så finns Introduktionsprogram som är en del av gymnasieskolan. Det finns olika introduktionsprogram beroende på vad ditt barn har för mål med sina studier. Det kan finnas möjlighet att få mer tid till att få godkänt i grundskoleämnen, för att sedan börja på ett nationellt program. Det kan även finnas möjligheter för ditt barn att få mer kunskaper om arbetslivet och ett visst yrke. Dessutom finns det kombinationer där ditt barn kan få läsa grundskoleämnen, gymnasiekurser, få motivationsinsatser eller praktik. 

Det finns fyra introduktionsprogram, Individuellt alternativ, Programinriktat val, Språkintroduktion samt Yrkesintroduktion. Ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren på ditt barns grundskola för att få reda på vilket introduktionsprogram som passar ditt barn.

Om du vill läsa mer om gymnasievalet kan du göra det på gymnasiekoll.se.

Tips från SYV på hur du kan stötta ditt barn inför gymnasievalet

Vänta inte med att prata om gymnasievalet till ditt barn går i årskurs 9. Utan börja prata om det redan när ditt barn får sina första betyg. Då kan ni tillsammans börja undersöka vad gymnasiet är och om ditt barn har något drömjobb.

Redan under höstterminen genomför gymnasieskolorna öppna hus och gymnasiemässor. Genom att gå på dem kan du och ditt barn träffa lärare, se lokaler och få en känsla för skolans atmosfär. Gymnasiemässor och öppna hus är inte enbart till för dem som går i årskurs 9. Du kan tillsammans med ditt barn besöka dessa redan i årskurs 7 eller 8. 

Att börja prata om gymnasievalet i tidig ålder kan hjälpa ditt barn att göra ett väl underbyggt val.

Fler tips inför gymnasievalet har vi samlat på den här sidan