×
 

Vuxenutbildningar

Den här sidan handlar om olika utbildningar för vuxna.

Många olika vuxenutbildningar

Det finns många olika sorters vuxenutbildningar i Sverige. De vanligaste är komvux- yrkeshögskole-, folkhögskole-, högskole- och universitetsutbildningar. De olika sorterna kan skilja sig vad gäller inriktning på studierna, hur länge du pluggar och vad de leder till.

Komvux

Komvux är kommunala vuxenutbildningar. På komvux kan du läsa upp dina betyg eller skaffa dig helt ny kompetens på grundläggande nivå, gymnasienivå eller specialinriktade utbildningar. Läs mer om komvux här.

Yrkeshögskola

På yrkeshögskolan studerar du till ett yrke. Det finns många påbyggnadsutbildningar för dig som har yrkesexamen från gymnasiet eller motsvarande utbildning. Utbildningarna på yrkeshögskolan har nära koppling till arbetsmarknaden och du får ofta genomföra någon form av praktik. Det kallas LIA, vilket är en förkortning av Lärande i Arbete. Läs mer om yrkeshögskolan här.

Folkhögskola

På Folkhögskola kan du läsa olika eftergymnasiala utbildningar. Det kan var profilkurser eller yrkesutbildning. Du kan även läsa till högskolebehörighet om du inte har en gymnasieexamen. Många Folkhögskolor erbjuder boende på internat och flera har även distansutbildningar. Läs allt om Folkhögskolan på den här hemsidan.

Högskola och universitet

Högskolor och universitet bedriver akademiska utbildningar. De har en mer teoretisk karaktär och en nära koppling till forskning. I vissa program ingår också en form av praktik som då kallas VFU (Verksamhetsförlagd utbildning). Läs mer om högskola och universitet här. 

Kurser och delkurser

På högskola och universitet kan du läsa hela program som leder till en kandidatexamen eller en yrkesexamen. Du kan också läsa enstaka kurser i specifika ämnen, de kallas för fristående kurser

Till vuxenutbildningar hör också kurser inom kompetensutveckling som du kan läsa inom ditt yrke till exempel. 

Distans- och kvällskurser

Vissa utbildningar ges på distans, vissa på kvällstid och vissa på kvarts- eller halvfart. Det innebär att du kan studera vid sidan av din vanliga sysselsättning. För att ta reda på vad du kan studera på distans eller deltid måste du kontrollera utbudet inom just den sortens utbildning du vill gå. För komvux vänder du dig till din hemkommun, för yrkeshögskola kan du kontrollera på yrkeshogskolan.se, och för högskola och universitet är det studera.nu som gäller. 

Ansökan och CSN

När du studerar kan du få ekonomiskt stöd i form av CSN. Du måste ansöka om CSN separat från ansökan till utbildningen. Du kan få både bidrag och lån från CSN om den utbildningen du valt är CSN-grundande. Läs mer på CSNs hemsida.

Vanliga frågor om vuxenutbildningar