×

 

Vuxenutbildningar

Den här sidan handlar om olika utbildningar för vuxna. Om du vill ha vägledning i ditt val av studier är du välkommen att höra av dig till oss. Boka en tid här:

Många olika vuxenutbildningar

Det finns många olika sorters vuxenutbildningar i Sverige. De vanligaste är komvux- yrkeshögskole-, folkhögskole-, högskole- och universitetsutbildningar. De olika sorterna kan skilja sig vad gäller inriktning på studierna, hur länge du pluggar och vad de leder till.

Komvux

Komvux är kommunala vuxenutbildningar. På komvux kan du läsa upp dina betyg eller skaffa dig helt ny kompetens på grundläggande nivå, gymnasienivå eller specialinriktade utbildningar. Läs mer om komvux här.

Yrkeshögskola

På yrkeshögskolan studerar du till ett yrke. Det finns många påbyggnadsutbildningar för dig som har yrkesexamen från gymnasiet eller motsvarande utbildning. Utbildningarna på yrkeshögskolan har nära koppling till arbetsmarknaden och du får ofta genomföra någon form av praktik. Det kallas LIA, vilket är en förkortning av Lärande i Arbete. Läs mer om yrkeshögskolan här.

Folkhögskola

På Folkhögskola kan du läsa olika eftergymnasiala utbildningar. Det kan var profilkurser eller yrkesutbildning. Du kan även läsa till högskolebehörighet om du inte har en gymnasieexamen. Många Folkhögskolor erbjuder boende på internat och flera har även distansutbildningar. Läs allt om Folkhögskolan på den här hemsidan.

Högskola och universitet

Högskolor och universitet bedriver akademiska utbildningar. De har en mer teoretisk karaktär och en nära koppling till forskning. I vissa program ingår också en form av praktik som då kallas VFU (Verksamhetsförlagd utbildning). Läs mer om högskola och universitet här. 

Kurser och delkurser

På högskola och universitet kan du läsa hela program som leder till en kandidatexamen eller en yrkesexamen. Du kan också läsa enstaka kurser i specifika ämnen, de kallas för fristående kurser

Till vuxenutbildningar hör också kurser inom kompetensutveckling som du kan läsa inom ditt yrke till exempel. 

Distans- och kvällskurser

Vissa utbildningar ges på distans, vissa på kvällstid och vissa på kvarts- eller halvfart. Det innebär att du kan studera vid sidan av din vanliga sysselsättning. För att ta reda på vad du kan studera på distans eller deltid måste du kontrollera utbudet inom just den sortens utbildning du vill gå. För komvux vänder du dig till din hemkommun, för yrkeshögskola kan du kontrollera på yrkeshogskolan.se, och för högskola och universitet är det studera.nu som gäller. 

Ansökan och CSN

När du studerar kan du få ekonomiskt stöd i form av CSN. Du måste ansöka om CSN separat från ansökan till utbildningen. Du kan få både bidrag och lån från CSN om den utbildningen du valt är CSN-grundande. Läs mer på CSNs hemsida.

Vanliga frågor om vuxenutbildningar

Är yrkeshögskola samma som högskola?

Nej, yrkeshögskola och högskola är inte samma sak. Båda utbildningsformerna är eftergymnasiala. Högskolan erbjuder akademiska utbildningar och forskning. Yrkeshögskolan erbjuder utbildningar med mycket praktik, oftare kortare program och alla utbildningar leder till yrken där arbetskraft efterfrågas. 

Hur många poäng är en termin på yrkeshögskola?

Utbildningarnas längd anges i yrkeshögskolepoäng (YH-poäng), där fem poäng motsvarar en veckas studier på heltid. 100 poäng motsvarar ett halvårs heltidsstudier, 200 poäng ett års heltidsstudier, 400 poäng två års heltidsstudier osv.

När kan man söka till komvux?

Du får läsa på komvux från den första juli året du fyller 20 år eller om du är 19 år och gått ut gymnasiet utan att få gymnasieexamen. Exakt när du kan söka beror på hur kommunen där du bor har lagt upp sina ansökningsperioder.

Hur ansöker man till komvux?

Du ansöker via den kommun du är folkbokförd i. Gå in på kommunens hemsida under vuxenutbildning för mer information. Har du hittat en utbildning som inte finns i din hemkommun så kan det vara möjligt att läsa den beroende på vilka avtal som finns mellan kommunerna.

Vad är en yrkeshögskola?

En yrkeshögskola ger en eftergymnasial utbildning som kombinerar teori med praktiska yrkeserfarenheter. Yrkeshögskoleutbildningar är ofta på 1-2 år och ger dig som studerande en yrkesmässigt eftertraktad kompetens där det finns ett uttalat behov av arbetskraft. Det finns alltså goda möjligheter till att få jobb efter avslutad utbildning. YH-utbildningar finns inom de flesta branscherna och många väljer just YH för mer vidareutveckling eller om man helt vill byta karriär.

Vad är meritpoäng?

Meritpoäng är en sorts bonuspoäng som du får tillgodoräkna dig om du har läst vissa specifika kurser och fått minst betyget E i kursen. De kurser som kan ge meritpoäng är moderna språk 3, moderna språk 4 och moderna språk 5, engelska 7 och matematik 2, matematik 3, matematik 4, matematik 5 och matematik specialisering. Totalt kan du få tillgodoräkna dig max 2,5 meritpoäng. Läs mer om meritpoäng här.

Vad är en LIA-praktik?

LIA står för Lärande i Arbete och är en period där du som student får möjlighet att praktisera på en arbetsplats. Alla yrkeshögskoleutbildningar omfattas av LIA. Det innebär att du i praktiken utvecklar din kompetens och kunskap som du får under utbildningen. Genom din praktik skapar du ett brett kontaktnät då samverkan mellan företag och andra arbetsgivare drivs tillsammans med yrkeshögskoleutbildningen.