×
 

Vad är en yrkeshögskola?

Hur söker jag till yrkeshögskolan och vad är en LIA egentligen? Här besvarar vi de vanligaste frågorna kring vad en yrkeshögskoleutbildning innebär!

En yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en form av eftergymnasial vuxenutbildning. Utbildningarna som ges på en yrkeshögskola formas utifrån arbetsmarknadens behov tillsammans med branschföretagen och är en praktiskt inriktad utbildningsform.

En YH-utbildning berättigar alltid till studiemedel från CSN. Alla YH-utbildningar innehåller LIA-perioder, som ger dig praktisk erfarenhet som företagen efterfrågar. Så om du vill ha en utbildning som leder till jobb, så kan en yrkeshögskoleutbildning vara något för dig!

Vad är LIA?

Inom yrkeshögskolan kallas praktik för LIA och står för lärande i arbete. Det innebär att du får komma ut på en arbetsplats och ta del av verksamhetens dagliga arbete, samtidigt som du lär dig din kommande yrkesrolls arbetsuppgifter och bransch, antingen i en eller flera perioder under studietiden.

YH-utbudet styrs av arbetslivets behov

Vilka YH-utbildningar som startar beror till största del på vilket behov som finns hos arbetsgivare på arbetsmarknaden, både nu och i framtiden.

En YH-utbildning skapas i samråd med branschen, som också ofta har tagit initiativ till utbildningen. När en YH-utbildning är framtagen skickas en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, som beviljar de utbildningar de anser bäst förser näringslivet med den kompetens och de tydliga yrkesrollerna de efterfrågar. Utbudet av YH-utbildning kan således variera från år till år och beroende på ort, ”när den behövs, där den behövs”.

Skillnad mellan att studera på yrkeshögskola och universitet/högskola

Båda utbildningsformerna går in under kategorin eftergymnasial vuxenutbildning. Den största skillnaden är att universitets- och högskoleutbildningar är forskningsknutna, medan yrkeshögskoleutbildningar baseras på arbetslivets nutida och framtida behov och krav på kompetens när det gäller praktisk yrkeskunskap. Med andra ord har YH-utbildningar en högre arbetsmarknadsrelevans.