×
 

Vanliga frågor om vuxenutbildningar

Om du funderar på att läsa en vuxenutbildning kanske du inte vet vad du ska fråga om. Här har vi samlat några av de saker vi brukar svara på.

Vad behöver jag för att vara behörig till yrkeshögskolan?

För att vara grundläggande behörig till Yrkeshögskola behöver du en gymnasieexamen eller motsvarande som innehåller godkänt betyg i Svenska 1, Engelska 5 och Matematik 1. Utöver det behöver du ofta ha läst specifika kurser eller ha viss arbetslivserfarenhet för olika utbildningar och det kallas särskild behörighet eller särskilda förkunskapskrav.

Måste jag ha gått en svensk gymnasieutbildning för att vara grundläggande behörig?

Nej, det går oftast bra med en utländsk gymnasieutbildning, så länge du kompletterar med Svenska 3 (och ibland Engelska 6 och Matematik 1).

Är det bättre att gå en yrkeshögskoleutbildning eller en högskoleutbildning?

Här behöver du fundera på vad det är du helst vill studera. Om utbildningen inom ditt intresseområde finns både inom yrkeshögskolan och högskolan så kan du dels titta i jobbannonser och se vilken utbildning arbetsgivare efterlyser. Dels kan du också kontakta arbetsgivare (du brukar hitta kontaktuppgifter i jobbannonser) och fråga vilken utbildning de tycker är bäst. Utöver det kan du fundera på om någon av utbildningarna är kortare och om det är en viktig faktor för dig. Du kan också fundera på plats, studieform eller om någon har mer praktik och och du ser det som en fördel eller inte.

Jag kommer inte in på min drömutbildning, vad gör jag?

Ett sätt är att försöka höja dina chanser att komma in är genom att skriva högskoleprovet, eller att konkurrenskomplettera. Du kanske till exempel kan läsa till en kurs som ger meritpoäng. Ett annat sätt är att fundera på vilka delar av utbildningen som gör den till en drömutbildning för dig. Finns det andra utbildningar som tillgodoser samma saker?

Jag vill studera på högskolan utomlands. Hur gör jag det?

Det skiljer sig mellan länder vilka behörighetskrav som finns. Här finns mycket information om att studera utomlands. Där kan du hitta utbildningar utomlands själv. Ett annat sätt är att studera på en svensk högskola och sedan ansöka om utbytesstudier. Då brukar du kunna vara borta en eller två terminer. Det kan finnas möjligheter även inom yrkeshögskolan, kolla med den skola som du är intresserad av! Du kan få CSN för studier utomlands. Ett tredje sätt är att ta hjälp av agenter som jobbar med att förmedla utlandsstudier.

Jag har redan studerat på högskolan, men vill söka till en ny utbildning. Vad händer med mina gamla högskolepoäng?

Dina gamla högskolepoäng finns kvar. Det finns stora möjligheter att tillgodoräkna högskolepoäng inom många utbildningar. Kolla med den högskola du är intresserad av för att se om du kan tillgodoräkna dina gamla poäng inom utbildningen som du vill gå.

Jag har en funktionsnedsättning. Kan jag få hjälp på högskolan?

Ja, du har rätt att få hjälp på både högskolan och yrkeshögskolan. Det brukar finnas någon ansvarig funktion som arbetar med Särskilt pedagogiskt stöd. Kontakta den funktionen så tidigt som möjligt när du är antagen. Exempel på stöd är anteckningsstöd, talsyntes, teckenspråkstolkning, mentorsstöd, och extra tid under examination.

Det verkar väldigt svårt att läsa och skriva akademiska texter. Tänk om jag inte klarar av det?

Undersök vilket språkstöd som finns på skolan som du är intresserad av. Ofta finns det någon typ av språkverkstad där du kan få extra hjälp och stöd för att skriva och läsa akademiskt. Du behöver inte ha en funktionsnedsättning för att ta del av den typen av stöd.